nnnn
Psychotherapie
en Traumaherstel
 

 

Psychotherapie
 

Psychotherapie heeft tot doel psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken. Het resultaat van de therapie is onder meer afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Aan nare omstandigheden zoals een laag inkomen of werkloosheid kan de therapie niets veranderen. Een geslaagde psychotherapie garandeert ook niet dat de cliŽnt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn. Met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat de cliŽnt problemen beter leert hanteren. Veel mensen hebben baat bij psychotherapie. Voor het welslagen van de therapie is de inzet van de cliŽnt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Psychotherapie is een proces dat gepaard gaat met hobbels, met ups en downs. Voor een cliŽnt is psychotherapie vaak hard werken. Het kan zijn dat iemand zich (tijdelijk) slechter voelt of het idee heeft vast te lopen. Vaak is dat onvermijdelijk, omdat nare of moeilijke dingen het onderwerp zijn van de therapie.
Sommige cliŽnten houden last van psychische problemen of hebben te kampen met terugkerende klachten. Een psychotherapeut helpt de cliŽnt door de moeilijke perioden heen. Uiteindelijk moet de cliŽnt er beter van worden. ( zie: www.psychotherapie.nl, ook voor ev. klachten kan u hier terecht)

De logo’s rechts bovenaan zijn linken naar de betreffende websites

 

   
Home  
Psychotherapie  
Traumaherstel  
Kinderen, jeugd en hun gezinnen  
Wie ben ik?  
Aanmelden  
Supervisie en leertherapie  
Contact  
Tarieven